Skip Navigation

Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo toàn diện

Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo toàn diện của BIDV MetLife  là giải pháp bảo vệ ưu việt trước rủi ro mắc bệnh hiểm nghèo. 

Vì yêu thương là che chở

Khi cuộc sống được trải rộng với những vòng tròn yêu thương cũng là lúc bạn mong muốn bản thân và những người thân yêu được bảo vệ an toàn trước mọi rủi ro trong cuộc sống, đặc biệt là các rủi ro mắc bệnh hiểm nghèo. Với Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo toàn diện, BIDV MetLife cùng bạn chia sẻ yêu thương và che chở cho những người thân yêu.

Lý do lựa chọn

  • Cung cấp khoản tài chính bảo đảm hỗ trợ cho bản thân và những người thân yêu của bạn khi bất trắc xảy đến do mắc bệnh hiểm nghèo.
  • Bảo vệ trước 109 bệnh hiểm nghèo, bao gồm bệnh hiểm nghèo dành cho trẻ em, bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu, giai đoạn sau và bệnh theo giới tính.

Tổng quan

Từ 30 ngày tuổi đến 70 tuổi (Tuổi tính theo sinh nhật vừa qua)

Từ 5 đến 25 năm

bằng Thời hạn bảo hiểm

  • Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo dành cho trẻ em: Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm dưới 18 tuổi và bị chẩn đoán mắc Bệnh hiểm nghèo dành cho trẻ em;
  • Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu: Chi trả 25% Số tiền bảo hiểm, tối đa 02 lần nếu Người được bảo hiểm bị chẩn đoán mắc Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu;
  • Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau: Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm bị chẩn đoán mắc Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau;
  • Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo theo giới tính: Chi trả thêm 25% Số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm bị chẩn đoán mắc Bệnh hiểm nghèo theo giới tính.

Ấn phẩm quảng cáo

Tải ấn phẩm về để tìm hiểu thêm về Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo toàn diện.

Lưu ý quan trọng:

Thông tin sản phẩm trong tài liệu này chỉ mang tính tham khảo và không ràng buộc nghĩa vụ hợp đồng, nghĩa vụ pháp lý đối với BIDV MetLife. Vui lòng xem các điều kiện và điều khoản trong bộ Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm để có thông tin đầy đủ. BIDV MetLife có quyền quyết định cuối cùng trong việc chấp thuận bất kỳ đơn yêu cầu bảo hiểm nào căn cứ theo tiêu chuẩn thẩm định của công ty.