Skip Navigation

Báo cáo

Chúng tôi đã tổng hợp toàn bộ báo cáo tài chính tại đây để bạn có thể truy cập và tìm hiểu thêm về hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Tại BIDV MetLife, chúng tôi trân trọng sự tin tưởng của bạn khi đã lựa chọn chúng tôi trở thành người bạn đồng hành trong cuộc sống. Chính vì thế, chúng tôi muốn chia sẻ các báo cáo về hoạt động kinh doanh của chúng tôi để thể hiện tính mình bạch trong kế toán, như lời cam kết của một doanh nghiệp vì cộng đồng.

Báo cáo

Báo cáo thường niên

Báo cáo Quỹ liên kết chung

Báo cáo thường niên

Download Report (PDF-1 MB)
Báo cáo quỹ liên kết chung

Download Report (PDF-2 MB)
Báo cáo thường niên

Download Report (PDF-1 MB)
Báo cáo quỹ liên kết chung

Download Report (PDF-2 MB)
Báo cáo thường niên

Download Report (PDF-1 MB)

This website contains general information only, which does not take into account your personal financial situation, objectives or needs. Before deciding whether to acquire, or continuing to hold, any of our products, please seek appropriate independent financial advice to assess whether it is suitable for you. You should also consider the relevant Product Disclosure Statement, available upon request by calling 1300 555 625, before making any decision. Life insurance products are issued by MetLife Insurance Limited ABN 75 004 274 882, AFSL 238096.

By accessing this website you agree to comply with MetLife's Legal Notices