Skip Navigation

MetLife Toàn cầu

MetLife là một tập đoàn bảo hiểm hàng đầu, hoạt động tại hơn 40 quốc gia trên khắp thế giới.

Với 150 năm phát triển toàn cầu, MetLife đã thiết lập vị trí hàng đầu trong việc cung cấp bảo hiểm hiệu quả và đột phá, các phúc lợi nhân viên, và các giải pháp hưu trí trên toàn thế giới. MetLife luôn nằm trong top 100 trong bảng xếp hạng 500 công ty lớn nhất Hoa Kỳ, và được ghi nhận là một công ty bảo hiểm đáng tin cậy toàn cầu.

MetLife Worldwide

MetLife có kinh nghiệm, năng lực và tầm nhìn toàn cầu để có thể cung cấp bảo an tài chính trong một thế giới bất ổn. MetLife đã trở thành người đi tiền phong tại nhiều thị trường trong đó có Hoa Kỳ, Nhật Bản, Mỹ Latinh, châu Á, châu Âu và khu vực Trung Đông thông qua việc tăng trưởng bằng nguồn lực sẵn có, mua bán và sát nhập, liên doanh và hợp tác kinh doanh.

Các công ty của MetLife cung cấp bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tai nạn và sức khỏe, bảo hiểm hưu trí và các sản phẩm tiết kiệm thông qua các đại lý, kênh phân phối như ngân hàng, môi giới, và các kênh marketing trực tiếp. MetLife có các sản phẩm bảo hiểm và tài chính cho cá nhân, gia đình và các tổ chức.