Skip Navigation
Đóng lại

Lưu ý

Bản dịch cho trang này hiện không khả dụng

Dành cho doanh nghiệp

Nhân viên là trái tim của doanh nghiệp. Chính vì thế, tạo điều kiện làm việc tốt nhất luôn là yếu tố được các doanh nghiệp chú trọng. Một trong những điều kiện đó là đảm bảo họ có điểm tựa tài chính an toàn khi gặp khó khăn, để họ tiếp tục an tâm làm việc và cống hiến.

Tại BIDV MetLife, bản năng che chở luôn thôi thúc chúng tôi quan tâm và bảo vệ cho những người chúng tôi trân trọng.

Cung cấp bảo hiểm nhân thọ cho đội ngũ nhân viên là cách để bạn thu hút và giữ chân nhân tài. Dù bạn đang điều hành một công ty nhỏ hay một tổ chức lớn, bạn có thể bảo vệ cho nhân viên của mình, những người đang cống hiến cho sự thành công của doanh nghiệp với các giải pháp bảo vệ và đầu tư của chúng tôi.

Các giải pháp bảo vệ

Các giải pháp bảo vệ cho nhân viên không chỉ bảo đảm hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp, mà còn cung cấp bảo an tài chính cho nhân viên trước rủi ro về bệnh tật hay thương tật. 

Các giải pháp đầu tư

Các giải pháp đầu tư của chúng tôi thể hiện sự quan tâm sâu sắc của doanh nghiệp khi tối ưu hóa lợi nhuận.