Skip Navigation
Đóng lại

Lưu ý

Bản dịch cho trang này hiện không khả dụng

Tai nạn Tăng cường

BIDV MetLife đồng hành cùng bạn tăng cường bảo vệ trước những rủi ro tai nạn, để bạn vững tâm tận hưởng cuộc sống với sản phẩm Bảo hiểm bổ trợ Tai nạn tăng cường.

Chủ động vui sống

Để bạn chủ động an tâm trước những rủi ro về tai nạn, BIDV MetLife đồng hành cùng bạn, giúp bạn an tâm tận hưởng cuộc sống trọn vẹn với sản phẩm Bảo hiểm bổ trợ Tai nạn tăng cường.

Tổng quan sản phẩm
Độ tuổi tham gia Thu lại Mở rộng

18 đến 65 tuổi    

Thời hạn bảo hiểm Thu lại Mở rộng

Từ 1 năm đến 25 năm

Định kỳ đóng phí Thu lại Mở rộng

Năm, Nửa năm, Quý, Tháng

Quyền lợi Bảo hiểm
Quyền lợi bảo vệ Nhóm 1 Thu lại Mở rộng
  • Quyền lợi bảo hiểm tử vong do Tai nạn;
  • Quyền lợi bảo hiểm Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do Tai nạn;
  • Quyền lợi bảo hiểm Thương tật một phần vĩnh viễn do tai nạn;
  • Quyền lợi bảo hiểm Gãy xương do tai nạn.
Quyền lợi bảo vệ Nhóm 2 Thu lại Mở rộng

Ngoài Quyền lợi Nhóm 1, Khách hàng có quyền lựa chọn gia tăng phạm vi bảo vệ bằng những quyền lợi sau:

  • Quyền lợi tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do Tai nạn giao thông công cộng hoặc tai nạn xảy ra ngoài lãnh thổ Việt Nam;
  • Quyền lợi nằm viện do tai nạn;
  • Quyền lợi điều trị chấn thương do tai nạn thể thao.