Skip Navigation

Cơ hội nghề nghiệp

Hãy tạo nên dấu ấn! Đầu tư để phát triển kỹ năng chuyên môn và năng lực cá nhân.

Tuyển dụng

Cùng phát triển sự nghiệp của bạn với đội ngũ nhân viên toàn cầu năng động! Tìm hiểu về các vị trí làm việc mới nhất tại đây và cách thức ứng tuyển tại đây.

Văn hóa doanh nghiệp

Tại BIDV MetLife, chúng tôi tin rằng bí quyết tạo nên một môi trường làm việc tích cực chính là hình thành một đội ngũ với nhiều góc nhìn riêng biệt nhưng cùng chung một tầm nhìn thống nhất. 

Kết nối ngay với BIDV MetLife!

Hãy kết nối và chia sẻ với BIDV MetLife trên Facebook
Kết nối ngay