Skip Navigation

Hỗ trợ tư vấn

BIDV MetLife luôn cố gắng đồng hành và hỗ trợ tối đa các Tư vấn viên, với mong muốn các bạn sẽ luôn đạt được thành công trong hành trình cùng với BIDV MetLife.

Hướng dẫn bán hàng

Handbook for training

Hướng dẫn bán hàng (PDF-828 KB)
Handbook for training

Hướng dẫn bán hàng (PDF-689 KB)