Skip Navigation

Ban Lãnh đạo

Tìm hiểu thêm về đội ngũ lãnh đạo chuyên nghiệp của BIDV MetLife, những người luôn nỗ lực xây dựng nền tảng vững chắc để công ty gặt hái nhiều thành công.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife vào tháng 11 năm 2021. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao đồng thời là Phó Tổng Giám đốc của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng. Gắn bó với BIDV từ năm 2000, từ đó đến nay, bà Giao đã đảm nhiều vị trí và chức vụ khác nhau, đúc kết được nhiều kinh nghiệm trong việc điều hành, quản lý và tổ chức ngân hàng cũng như kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ: từ tháng 08/2010 bà là Phó Giám đốc Chi nhánh BIDV Sở giao dịch 1; từ tháng 04/2012 là Giám đốc Ban Phát triển Ngân hàng bán lẻ; từ tháng 06/2015 là Giám đốc Chi nhánh BIDV Hà Nội; từ tháng 3/2020 bà được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc BIDV.

 

Ông Phạm Phú Cường được Hội Đồng Thành Viên Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife bổ nhiệm là Người đại diện pháp luật của Công ty từ ngày 01 tháng 02 năm 2023.

Trong hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, ông Phạm Phú Cường đã đảm nhiệm nhiều vị trí chuyên môn và quản lý cấp cao của những Dự án/ Định chế tài chính lớn trong và ngoài nước. Từ năm 2017, ông Phạm Phú Cường gia nhập Công ty TNHH Bảo hiểm BIDV MetLife với cương vị Giám đốc Nghiệp vụ. Cho đến nay Ông là người trực tiếp xây dựng, giám sát và chỉ đạo hoạt động vận hành của bộ phận Nghiệp vụ, đóng góp nhiều thành tựu quan trọng cho Công ty.

 

 

Ông Đỗ Khắc Hiếu đảm nhiệm vị trí Chuyên gia tính toán từ ngày 03 tháng 03 năm 2022 theo sự phê chuẩn của Bộ Tài chính.

Ông Đỗ Khắc Hiếu là thành viên chính thức của Hiệp hội Actuary Anh Quốc (IFoA). Trong hơn 18 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, ông Đỗ Khắc Hiếu đã đảm nhiệm nhiều vị trí chuyên môn và quản lý cấp cao của bộ phận Định phí tại các Công ty bảo hiểm trong nước và tại nước ngoài.