Skip Navigation

Đường dây trợ giúp về Đạo đức & Gian lận

Đường dây trợ giúp về Đạo đức & Gian lận

Báo cáo gian lận đáng ngờ và các hành vi phi đạo đức

Dịch vụ báo cáo này có thể được sử dụng cho mục đích báo cáo các gian lận đáng ngờ hoặc các hành vi phi đạo đức. Vui lòng không nhầm lẫn gian lận với tranh chấp, thắc mắc hoặc khiếu nại mà bạn đang có hoặc có thể muốn gửi. Nếu bạn có câu hỏi về các vấn đề chung hoặc liên quan đến dịch vụ nhưng không liên quan tới gian lận, vui lòng nhấp vào đây.

Tất cả nhân viên, khách hàng, cổ đông hoặc các bên quan tâm khác, nếu nhận thấy hoặc có bằng chứng về bất kỳ vi phạm đạo đức nào, chẳng hạn như nghi ngờ gian lận, hành vi phi đạo đức, các bất thường trong kế toán tài chính, các hành vi bán hàng không phù hợp, các đàm phán với nhà cung cấp, dịch vụ, các đối tác kinh doanh (ví dụ như môi giới chứng khoán) hoặc bất kỳ mối quan hệ kinh doanh nào, đều có thể thông báo cho MetLife thông qua Đường dây trợ giúp về Đạo đức & Gian lận của MetLife (“MetLife Ethics & Fraud HelpLine”) bằng cách nhấp vào đây.

Mục đích của các kênh trên là tiếp nhận các báo cáo về hành vi phi đạo đức và gian lận đáng ngờ một cách an toàn, độc lập và ẩn danh 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần. MetLife nghiêm cấm nhân viên tham gia vào bất kỳ hình thức trả đũa nào đối với bất kỳ ai đã nêu lên mối lo ngại về các gian lận đáng ngờ hoặc các hành vi phi đạo đức. Việc trả thù bị nghiêm cấm theo Bộ Quy Tắc Đạo Đức của MetLife.

Tất cả các trường hợp sẽ được xử lý một cách kín đáo và bảo mật