Skip Navigation
Đóng lại

Lưu ý

Bản dịch cho trang này hiện không khả dụng

Mẫu đơn thông dụng

Các mẫu đơn bảo hiểm và dịch vụ tài chính thông dụng của BIDV MetLife.

Để đơn giản hóa mọi quy trình, chúng tôi đã tổng hợp các mẫu đơn thông dụng nhất tại đây để Quý khách có thể tiếp cận mọi lúc mọi nơi. Thông tin cá nhân cần cung cấp tại bất kỳ mẫu đơn nào đều cần thiết để chúng tôi có thể cung cấp cho Quý khách sản phẩm và dịch vụ phù hợp nhất.

Chính sách bảo mật của chúng tôi cung cấp chi tiết cách thức Quý khách có thể truy cập hoặc điều chỉnh thông tin cá nhân, cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin, cũng như cách thức để gửi phản hồi cho chúng tôi. Xem chính sách bảo mật của BIDV MetLife tại đây: http://www.bidvmetlife.com.vn/privacy-statement

 

Các mẫu đơn thông dụng

Điều chỉnh thông tin hợp đồng bảo hiểm 1

Điều chỉnh thông tin hợp đồng bảo hiểm 2

Điều chỉnh thông tin hợp đồng bảo hiểm 2

Khai báo người được bảo hiểm đi nước ngoài

Chuyển nhượng/thay đổi người đóng phí

Điều chỉnh người hưởng thụ

Khai báo bằng chứng bảo hiểm

Đơn khôi phục hợp đồng bảo hiểm

Đăng ký sử dụng dịch vụ nhờ thu tự động

Ủy quyền xác minh thông tin

common forms (PDF-188 KB)
Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

common forms (PDF-473 KB)
Điều chỉnh thông tin hợp đồng bảo hiểm 1

common forms (PDF-841 KB)