Skip Navigation

Các giải pháp đầu tư

Các giải pháp đầu tư của chúng tôi thể hiện sự quan tâm sâu sắc của doanh nghiệp khi tối ưu hóa lợi nhuận đầu tư từ những phúc lợi dành cho nhân viên.

Bảo vệ người lao động không những là bảo vệ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mà còn giúp người lao động có được sự an tâm về tài chính trước rủi ro bệnh tật và tai nạn. Các giải pháp đầu tư của chúng tôi có thể tăng thêm giá trị cho các chương trình phúc lợi nhân viên của bạn, thông qua các giải pháp bảo hiểm chất lượng không chỉ bảo vệ người lao động trước những biến cố khó lường trong cuộc sống, mà còn tối ưu hóa hiệu quả đầu tư.

Đầu tư Tăng trưởng

  • Hình thức đầu tư hiệu quả thông qua những khoản phúc lợi của doanh nghiệp dành cho người lao động.
  • Giải pháp góp phần tối đa hóa tổng thu nhập từ các khoản đầu tư trung đến dài hạn.
  • Quản lý đầu tư chuyên nghiệp và chủ động theo dõi hoạt động đầu tư thông qua những báo cáo minh bạch.
  • Tăng cường sự bảo vệ với lựa chọn quyền lợi bảo hiểm tai nạn hoặc quyền lợi bảo hiểm bệnh nan y cho 40 bệnh nan y phổ biến nhất.

Đầu tư Toàn diện

  • Giải pháp mang lại sự cân bằng về hiệu quả đầu tư và bảo vệ.
  • Tạo ra sự kết hợp hoàn hảo giữa bảo vệ và sự tăng trưởng đầu tư trong trung và dài hạn.
  • Tăng cường phạm vi bảo vệ đối với cán bộ chủ chốt.
  • Phạm vi bảo hiểm tối ưu với đồng thời hai quyền lợi bảo hiểm tai nạn và quyền lợi bảo hiểm bệnh nan y cho 40 bệnh nan y phổ biến nhất.

Quyền lợi chung

  • Linh hoạt nhận một lần giá trị tài khoản hợp đồng hoặc nhận quyền lợi tiền mặt định kỳ hàng năm với lựa chọn nhận đều hàng năm, tăng dần hoặc giảm dần, giúp người lao động có nguồn thu nhập cố định và độc lập tài chính.
  • Cung cấp quyền lợi bảo vệ cá nhân gồm giá trị tài khoản hợp đồng và 100% số tiền bảo hiểm nếu tử vong do mọi nguyên nhân hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn.

Lưu ý quan trọng: 

Thông tin sản phẩm trong tài liệu này chỉ mang tính tham khảo và không ràng buộc nghĩa vụ hợp đồng, nghĩa vụ pháp lý đối với BIDV MetLife. Vui lòng xem các điều kiện và điều khoản trong bộ Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm để có thông tin đầy đủ. BIDV MetLife có quyền quyết định cuối cùng trong việc chấp thuận bất kỳ đơn yêu cầu bảo hiểm nào căn cứ theo tiêu chuẩn thẩm định của công ty.