Skip Navigation

Các giải pháp bảo vệ

Các giải pháp bảo vệ cung cấp bảo an tài chính cho nhân viên trước rủi ro về bệnh tật hay thương tật.

Là lãnh đạo doanh nghiệp, bạn lựa chọn đội ngũ nhân viên để cùng chia sẻ tầm nhìn và cống hiến hết mình để đi đến thành công. Vì vậy, chúng tôi hiểu rằng bạn mong muốn hỗ trợ những người đồng hành cùng bạn. Các giải pháp bảo vệ của chúng tôi sẽ là lời cảm ơn đặc biệt và chân thành của bạn dành cho nhân viên vì sự tận tụy của họ.

Bảo vệ Cơ bản

  • Mức phí thấp, quyền lợi bảo hiểm vượt trội. 
  • Phí bảo hiểm linh hoạt tùy theo độ tuổi của từng người lao động. 
  • Ưu thế với thời hạn hợp đồng chỉ một năm giúp doanh nghiệp linh hoạt trong việc thay đổi và điều chỉnh các chính sách phúc lợi. 
  • Quyền lợi bảo hiểm vượt trội trong trường hợp người lao động của doanh nghiệp không may tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn, hoặc thương tật một phần do tai nạn.

Bảo vệ Ưu việt

  • Mức phí bảo hiểm hợp lý và cạnh tranh mang lại mức bảo vệ tối đa cho người lao động.
  • Tối đa phạm vi bảo vệ với sản phẩm bảo hiểm 40 bệnh nan y và quyền lợi bảo hiểm tai nạn cá nhân kết hợp với sản phẩm bảo hiểm tử kỳ. 
  • Quyền lợi 3 trong 1 với số tiền bảo hiểm cao trong trường hợp rủi ro dẫn đến tử vong, hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn, kèm quyền lợi bảo vệ trước 40 bệnh nan y giúp mang đến sự yên tâm toàn diện.

Quyền lợi chung

  • Phí bảo hiểm thấp.
  • Thời hạn của hợp đồng có thể được gia hạn mà không cần cung cấp them bằng chứng về tình trạng sức khỏe (Phí bảo hiểm phù hợp với tuổi của người lao động được bảo hiểm tại thời điểm tái tục).
  • Đáp ứng tối đa nhu cầu được bảo hiểm của người lao động bằng việc chi trả 100% số tiền bảo hiểm nếu không may gặp rủi ro (tử vong).

Lưu ý quan trọng: 

Thông tin sản phẩm trong tài liệu này chỉ mang tính tham khảo và không ràng buộc nghĩa vụ hợp đồng, nghĩa vụ pháp lý đối với BIDV MetLife. Vui lòng xem các điều kiện và điều khoản trong bộ Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm để có thông tin đầy đủ. BIDV MetLife có quyền quyết định cuối cùng trong việc chấp thuận bất kỳ đơn yêu cầu bảo hiểm nào căn cứ theo tiêu chuẩn thẩm định của công ty.