Skip Navigation

Hành Trình Trọn Vẹn

Là giải pháp bảo vệ tài chính hữu hiệu trước những biến cố bất ngờ, đồng hành san sẻ kịp thời gánh nặng để bạn có thể chủ động chuẩn bị cho mọi khó khăn và an tâm vững bước tới trọn hành trình.

Hành trình trọn vẹn

Cuộc sống là những hành trình với muôn vàn trải nghiệm và cung bậc cảm xúc chờ đợi ta khám phá. Nhưng sinh - lão - bệnh - tử vống chẳng thể lường trước, do đó chúng tôi tin rằng chưa bao giờ là quá muộn để cùng bạn lên kế hoạch bảo vệ cho bản thân và những người thân yêu trước những bất trắc của cuộc đời.

Lý do lựa chọn

  • Là sự kết hợp giữa Bảo hiểm Tử kỳ và các sản phẩm Tai nạn, Bệnh nan y và Hỗ trợ viện phí, hình thành 3 Gói sản phẩm: Bảo vệ Cơ bản, Bảo vệ Nâng cao và Bảo vệ Toàn diện;
  • Thủ tục tham gia dễ dàng, nhanh chóng với quy trình thẩm định đơn giản và thời gian bảo vệ tối đa lên đến 65 tuổi;
  • Chủ động lựa chọn mức Phí bảo hiểm phù hợp với mức bảo vệ có thể lên đến 450% Số tiền bảo hiểm.

Tổng quan sản phẩm

Từ 18 đến 55 tuổi (Tuổi tính theo sinh nhật vừa qua)

65 tuổi

1 năm và tự động tái tục hàng năm

Năm/Nửa năm/Quý/Tháng

  • Bảo hiểm Tử kỳ: Nếu Người được bảo hiểm tử vong trong thời gian hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm, BIDV MetLife sẽ thanh toán 100% Số tiền bảo hiểm
  • Bảo hiểm Hỗ trợ viện phí và Chi phí phẫu thuật: xem thông tin tại đây
  • Bảo hiểm Tai nạn cá nhân: xem thông tin tại đây
  • Bảo hiểm Bệnh nan y: bảo vệ trước 40 bệnh nan y thường gặp
quyenloi

Lưu ý quan trọng:

Thông tin sản phẩm trong tài liệu này chỉ mang tính tham khảo và không ràng buộc nghĩa vụ hợp đồng, nghĩa vụ pháp lý đối với BIDV MetLife. Vui lòng xem các điều kiện và điều khoản trong bộ Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm để có thông tin đầy đủ. BIDV MetLife có quyền quyết định cuối cùng trong việc chấp thuận bất kỳ đơn yêu cầu bảo hiểm nào căn cứ theo tiêu chuẩn thẩm định của công ty.