Skip Navigation
Đóng lại

Lưu ý

Bản dịch cho trang này hiện không khả dụng

Đầu tư tăng trưởng

Sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư của BIDV MetLife là sự kết hợp lý tưởng giữa đầu tư tối ưu và bảo vệ linh hoạt cho bạn và gia đình. Mua bảo hiểm liên kết đầu tư ngay hôm nay!
Điểm tựa vững vàng

Lựa chọn một kênh đầu tư chưa bao giờ là một quyết định dễ dàng và đầu tư mang lại lợi suất cao với mức rủi ro trong tầm kiểm soát lại càng không đơn giản.

Với kinh nghiệm toàn cầu và nền tảng tài chính vững chắc, BIDV MetLife tự hào mang tới cho bạn một giải pháp đầu tư hiệu quả với mức tăng trưởng tối ưu và mức rủi ro được kiểm soát. Chúng tôi tin rằng giải pháp của chúng tôi sẽ là điểm tựa vững chắc để bạn an tâm trước mọi quyết định và tận hưởng những giá trị tốt đẹp của cuộc sống.

Lý do lựa chọn

Lãi suất đầu tư hấp dẫn

Lãi suất tích lũy trên giá trị tài khoản được đảm bảo không thấp hơn mức cam kết và có thể lựa chọn đóng thêm phí bảo hiểm để gia tăng lợi ích đầu tư.

Công cụ đầu tư linh hoạt

 • Số tiền bảo hiểm (STBH) và phí bảo hiểm có thể thay đổi tùy theo nhu cầu.
 • Linh hoạt rút tiền, tạm ứng từ hợp đồng.
 • Điều chỉnh hoặc ngừng đóng phí bảo hiểm sau thời gian đóng phí tối thiểu mà vẫn nhận được sự bảo vệ đầy đủ.

Thông tin minh bạch

Khách hàng nhận báo cáo minh bạch về tình hình đầu tư theo định kỳ.

Gia tăng quyền lợi bảo vệ

Linh hoạt lựa chọn bổ sung các quyền lợi bảo hiểm bệnh nan y/tai nạn cá nhân/tử kỳ mở rộng.

Tổng quan sản phẩm 

Tổng quan
Độ tuổi tham gia

Từ 18 đến 64 tuổi (Tuổi tính theo sinh nhật vừa qua)

Thời gian đóng phí

Từ 1 đến 47 năm

Thời hạn hợp đồng

Từ 1 đến 61 năm

Thời gian đóng phí tối thiểu
 • Đóng phí ≤ 4 năm : Bằng thời gian đóng phí
 • Đóng phí 5 - 10 năm: 5 năm
 • Đóng phí > 10 năm: Một nửa thời gian đóng phí (không quá 10 năm)

 

Định kỳ đóng phí

Năm/Nửa năm/Quý/Tháng

Số tiền bảo hiểm tối thiểu

Bằng 5 lần phí bảo hiểm năm đầu

Quyền lợi đầu tư

Hưởng lãi từ kết quả đầu tư của Quỹ liên kết chung, lãi suất đầu tư (trước khi trừ chi phí quản lý quỹ) luôn được đảm bảo không thấp hơn 8% trong năm hợp đồng đầu tiên (áp dụng cho hợp đồng có thời hạn đóng phí từ 11 năm trở lên) và 3% cho tới năm hợp đồng thứ 20. Từ năm thứ 21 trở đi, lãi suất cam kết bằng lãi suất của trái phiếu chính phủ 10 năm trừ đi 1,5%.

Quyền lợi tiền mặt
 • Nhận một lần giá trị tài khoản hợp đồng, hoặc;
 • Nhận 15 lần quyền lợi tiền mặt định kỳ hàng năm trong vòng 14 năm với lựa chọn nhận đều, tăng dần hoặc giảm dần.
Quyền lợi bảo vệ toàn diện
 • Nhận giá trị tài khoản hợp đồng + 100% STBH nếu tử vong do mọi nguyên nhân hoặc nếu thương tật toàn bộ vĩnh viễn (TTTBVV) do tai nạn trong thời gian đóng phí.
 • Nhận giá trị tài khoản hợp đồng + 50% STBH nếu tử vong hoặc TTTBVV do tai nạn (đến 70 tuổi) trong thời gian nhận quyền lợi tiền mặt định kỳ.
 • Nhận giá trị tài khoản hợp đồng nếu tử vong không do tai nạn trong thời gian nhận quyền lợi tiền mặt định kỳ.
 • Nhận giá trị tài khoản hợp đồng nếu tử vong hoặc TTTBVV do tai nạn (trên 70 tuổi) trong thời gian nhận quyền lợi tiền mặt định kỳ.
Quyền lợi duy trì hợp đồng

Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, Quyền lợi duy trì hợp đồng sẽ được cộng vào Giá trị tài khoản hợp đồng như sau:

 • 0.5% Giá trị tài khoản hợp đồng tại thời điểm kết thúc Thời gian đóng phí
 • 1.5% Giá trị tài khoản hợp đồng tại thời điểm cuối năm hợp đồng mà Người được bảo hiểm đạt 70 tuổi.

 

Các quyền lợi gia tăng 

Với Giải pháp Đầu tư Toàn diện, khách hàng không những nhận được giá trị tăng trưởng vượt trội cho khoản đầu tư của mình mà còn có thêm quyền lợi bảo vệ gia tăng để yên tâm tận hưởng cuộc sống.

 Khách hàng có thể lựa chọn 1 trong 3 quyền lợi gia tăng dưới đây.

Bảo hiểm tử kì mở rộng
Độ tuổi tham gia Thu nhỏ Mở rộng

6 tháng tuổi - 65 tuổi (Tuổi tính theo sinh nhật vừa qua)

Thời hạn hợp đồng Thu nhỏ Mở rộng

1 năm, gia hạn hàng năm

Độ tuổi tối đa gia hạn hợp đồng Thu nhỏ Mở rộng

69 tuổi

Số tiền bảo hiểm tối thiểu Thu nhỏ Mở rộng

50 triệu VNĐ

Số tiền bảo hiểm tối đa Thu nhỏ Mở rộng

5 lần STBH sản phẩm chính

Định kỳ đóng phí Thu nhỏ Mở rộng

Năm/Nửa năm/Quý/Tháng

Quyền lợi bảo hiểm Thu nhỏ Mở rộng
 • Thanh toán ngay 100% STBH khi rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do mọi nguyên nhân;
 • Bảo hiểm thêm cho người thân trong gia đình trên cùng một hợp đồng.
Bảo hiểm tai nạn cá nhân
Độ tuổi tham gia

5 – 60 tuổi (Tuổi tính theo sinh nhật vừa qua)

Thời hạn hợp đồng

1 năm, gia hạn hàng năm

Độ tuổi tối đa gia hạn hợp đồng

64 tuổi

Số tiền bảo hiểm tối thiểu

50 triệu VNĐ

Số tiền bảo hiểm tối đa

5 lần STBH sản phẩm chính và không quá 5 tỷ đồng

Định kỳ đóng phí

Năm/Nửa năm/Quý/Tháng

Quyền lợi bảo hiểm
 • Thanh toán ngay 100% STBH khi rủi ro tử vong hoặc thương tậttoàn bộ vĩnh viễn do mọi nguyên nhân;
 • Thanh toán theo tỷ lệ % STBH tuỳ theo loại thương tật một phần do tai nạn
Bảo hiểm bệnh nan y
Độ tuổi tham gia Thu nhỏ Mở rộng

18 - 60 tuổi (Tuổi tính theo sinh nhật vừa qua)

Thời hạn hợp đồng Thu nhỏ Mở rộng

1 năm, gia hạn hàng năm

Độ tuổi tối đa gia hạn hợp đồng Thu nhỏ Mở rộng

64 tuổi

 

Số tiền bảo hiểm tối thiểu Thu nhỏ Mở rộng

50 triệu VNĐ

Số tiền bảo hiểm tối đa Thu nhỏ Mở rộng

5 tỷ VNĐ

 

ĐỊnh kỳ đóng phí Thu nhỏ Mở rộng

Năm/Nửa năm/Quý/Tháng

 

Quyền lợi bảo hiểm Thu nhỏ Mở rộng

Thanh toán 100% STBH trong trường hợp người được bảo hiểm được chẩn đoán xác định lần đầu mắc phải hoặc trải qua phẫu thuật do một trong 40 bệnh nan y.

 

Hoạt động của Quỹ liên kết chung và Chính sách quản lí đầu tư

 

Hoạt động của Quỹ liên kết chung và Chính sách quản lí đầu tư
Hoạt động của Quỹ liên kết chung và Chính sách quản lí đầu tư

Phí bảo hiểm cơ bản và phí bảo hiểm đóng thêm của sản phẩm bảo hiểm liên kết chung sau khi trừ đi các khoản chi phí sẽ được đầu tư theo mục tiêu của Quỹ liên kết chung. Khách hàng của Hưng Gia Toàn Mỹ được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư từ Quỹ liên kết chung của Công ty và không thấp hơn tỷ suất đầu tư tối thiểu mà Công ty đã cam kết tại hợp đồng bảo hiểm.

Quỹ liên kết chung được quản lý và đầu tư theo chiến lược đầu tư thận trọng và hiệu quả, tối đa hóa lợi nhuận. Tài sản đầu tư tập trung vào các công cụ bảo đảm an toàn, mang tính thanh khoản cao, lãi suất hấp dẫn, cụ thể như sau:

 • Tiền gửi ngân hàng các loại kỳ hạn
 • Trái phiếu chính phủ
 • Trái phiếu doanh nghiệp (có hoặc không có bảo lãnh)

 

Ấn phẩm quảng cáo

Tải về để tìm hiểu thêm về giải pháp Đầu tư tăng trưởng

Lưu ý quan trọng:

Thông tin sản phẩm trong tài liệu này chỉ mang tính tham khảo và không ràng buộc nghĩa vụ hợp đồng, nghĩa vụ pháp lý đối với BIDV MetLife. Vui lòng xem các điều kiện và điều khoản trong bộ Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm để có thông tin đầy đủ. BIDV MetLife có quyền quyết định cuối cùng trong việc chấp thuận bất kỳ đơn yêu cầu bảo hiểm nào căn cứ theo tiêu chuẩn thẩm định của công ty.