Ông Phạm Phú Cường - Giám đốc Nghiệp vụ - là Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ BIDV MetLife kể từ ngày 01/02/2023.

Kính gửi:         Các đơn vị, tổ chức, cá nhân và các đối tác

 

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ BIDV METLIFE, Giấy phép thành lập và hoạt động số 72GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 21 tháng 07 năm 2014 (“Công Ty”) gửi lời chào tới các đơn vị, tổ chức, cá nhân và các đối tác.

Công ty thông báo về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

  1. Ông Gaurav Sharma thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 31/01/2023.
  2. Ông Phạm Phú Cường, Giám đốc Nghiệp vụ, được cử là Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 01/02/2023.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý Công ty, đơn vị, tổ chức, cá nhân và đối tác vui lòng liên hệ qua hotline (8424) 6282 0606 hoặc email wecare@bidvmetlife.com.vn.

Xin trân trọng thông báo ./.