Skip Navigation
Đóng lại

Lưu ý

Bản dịch cho trang này hiện không khả dụng

Chương trình chăm sóc khách hàng MetLoyalty

Nhằm tri ân khách hàng thân thiết của BIDV MetLife trong những năm vừa qua, Chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết MetLoyalty 2021 dành tặng quà tặng sinh nhật cho mỗi khách hàng.

Quà tặng trị giá 100.000 VNĐ/ Khách hàng.

Đối tượng áp dụng:

Khách hàng của BIDV MetLife hiện có bảo hiểm từ năm thứ 3 trở lên tính đến thời điểm xét tặng và còn hiệu lực tại thời điểm xét tặng (Không bao gồm các khách hàng thuộc chương trình MetPremier 2021)