Skip Navigation

Tận hưởng Cuộc sống

BIDV MetLife cùng bạn xây dựng kế hoạch dài hạn để sau những năm tháng tuổi trẻ lao động và cống hiến, bạn tận hưởng cuộc sống an nhàn ở tuổi nghỉ hưu.

Tận hưởng cuộc sống - Hạnh phúc dài lâu

Bạn có thể an tâm với khoản tiết kiệm gia tăng mỗi ngày, để sau những năm tháng thăng trầm chính là khoảng thời gian an nhàn tận hưởng thành quả lao động của chính mình.

  • An tâm về tài chính sau khi nghỉ hưu, độc lập chăm sóc bản thân, thỏa nguyện mong ước du lịch.
  • Chủ động bảo vệ chính mình và người thân trước những rủi ro bệnh tật, tai nạn để tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa.

Ví dụ minh họa