Thể Lệ Chương Trình Khuyến Mại CHÀO HÈ RỘN RÃ – NHẬN QUÀ CỰC ĐÃ

1.     Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc.

2.     Thời gian khuyến mại: từ ngày 05/04/2021 đến hết ngày 30/06/2021.

3.     Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: Sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung trọn đời - Quà tặng Hạnh phúc, Liên kết chung - Hưng Gia Toàn Mỹ, và các Sản phẩm bổ trợ đi kèm (nếu có).

4.     Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại:  Phiếu mua hàng VinID/Coop Mart; Đồng hồ Apple Watch S6 40mm.

5.     Hình thức khuyến mại: Tặng quà hiện vật cho khách hàng.

6.     Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): Khách hàng là bên mua bảo hiểm, đáp ứng các quy định của Quy tắc điều khoản các sản phẩm bảo hiểm và thỏa mãn các điều kiện của Thể lệ Chương trình khuyến mại

7.     Cơ cấu giải thưởng:

7.1. Đối với giải thưởng hiện vật Phiếu mua hàng VinID/Coop Mart: không giới hạn số lượng giải thưởng.

Khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm thỏa mãn điều kiện FPC (*) sẽ được nhận giải thưởng phiếu mua hàng VinID/Coop Mart

STT

Điều kiện Tổng FPC (*)/ Khách hàng

Trị giá Giải thưởng (VNĐ)

1

Từ 20 triệu đến dưới 30 triệu đồng

300.000

2

Từ 30 triệu đến dưới 45 triệu đồng

500.000

3

Từ 45 triệu đến dưới 65 triệu đồng

1.000.000

4

Từ 65 triệu đến dưới 85 triệu đồng

1.500.000

5

Từ 85 triệu đến 100 triệu đồng

2.000.000

6

Cứ mỗi 5 triệu đồng vượt trên 100 triệu đồng trở lên

500.000

(*) Ghi chú: FPC là Khoản phí bảo hiểm mới thực thu kỳ đầu của hợp đồng bảo hiểm.

7.2. Đối với giải thưởng Đồng hồ Apple Watch S6 GPS 40mm

05 khách hàng có tổng số phí bảo hiểm thực thu kỳ đầu cao nhất (tối thiểu đạt 60 triệu đồng) được nộp và phát hành trong mỗi tháng 4, 5, 6 có sẽ được tặng đồng hồ Apple Watch S6 GPS 40mm với số lượng phân bổ như sau:

STT

Tháng

Điều kiện áp dụng (*)

Giá trị

quà tặng (VNĐ)

Số lượng quà tặng tối đa

Thành tiền (VNĐ)

1

Tháng 4, 2021

05 khách hàng có tổng số phí bảo hiểm thực thu kỳ đầu cao nhất (tối thiểu 60 triệu đồng)

12.000.000

05

60.000.000

2

Tháng 5, 2021

12.000.000

05

60.000.000

3

Tháng 6, 2021

12.000.000

05

60.000.000

Tổng số

15

180.000.000

Ghi chú:

-       Giá trị giải thưởng nêu trên chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật

-       Quà tặng không được chuyển nhượng và không được quy đổi thành tiền mặt hay hiện vật khác.

-       Quà tặng sẽ được trao cho các khách hàng thỏa mãn điều kiện nhận quà của chương trình và phát hành hợp đồng sớm nhất (dựa trên ngày phát hành hợp đồng ghi nhận trên hệ thống).

-       Đối với quà tặng phiếu mua hàng tại mục 8.1, khách hàng đăng ký lựa chọn loại phiếu mua hàng VinID, hoặc Coop Mart thông qua việc điền trên Phiếu đăng ký đính kèm Bộ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được gửi về Công ty.

-       Khách hàng có hợp đồng thỏa mãn các điều kiện chương trình sẽ được xét theo cả hai cơ cấu giải thưởng là giải thưởng Phiếu mua hàng VinID/Coop Mart ở mục 8.1 VÀ giải đồng hồ Apple Watch tại mục 8.2.

8.     Điều kiện chung:

-          Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm sản phẩm Liên kết chung trọn đời - Quà tặng Hạnh phúc, Liên kết chung - Hưng Gia Toàn Mỹ được nộp từ ngày 05/04//2021 đến hết ngày 30/06/2021, và phát hành đến hết ngày 03/07/2021; đồng thời

-          Hợp đồng sản phẩm Liên kết chung - Hưng Gia Toàn Mỹ có kỳ hạn đóng phí ít nhất 5 năm; đồng thời

-          Hợp đồng vẫn còn hiệu lực tại thời điểm tính toán và trao quà; đồng thời

-          Bên cạnh chương trình này, nếu khách hàng có hợp đồng đáo hạn sẽ được xét thêm theo chương trình Nối dài Hạnh phúc 2021 dành cho khách hàng đáo hạn, đồng thời

-          Chương trình này không áp dụng đối với khách hàng là cán bộ nhân viên BIDV và BIDV MetLife.

9.     Điều kiện về Phí bảo hiểm thực thu kỳ đầu (FPC):

-          Là phí bảo hiểm thực thu kỳ đầu của sản phẩm chính và các sản phẩm bổ trợ.

-          Công thức tính FPC:

  • Sản phẩm Liên kết chung trọn đời - Quà tặng Hạnh phúc = 100% phí bảo hiểm cơ bản thực thu kỳ đầu + 10% phí bảo hiểm đóng thêm
  • Sản phẩm Liên kết chung - Hưng Gia Toàn Mỹ = 100% phí bảo hiểm cơ bản + 10% phí bảo hiểm đóng thêm
  • Các sản phẩm bổ trợ = 100% phí bảo hiểm thực thu kỳ đầu

-          Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm có nhiều hợp đồng bảo hiểm với Người được bảo hiểm khác nhau, FPC sẽ được cộng dồn và giải thưởng sẽ được xác định dựa trên tổng FPC của các hợp đồng.

10.  Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại

10.1.      Cách thức xác định khách hàng đủ điều kiện nhận quà:

-          Hàng tuần, Bộ phận Hỗ trợ kinh doanh của Công ty sẽ cập nhật báo cáo về chương trình và danh sách kết quả các hợp đồng thỏa mãn điều kiện khuyến mại thông qua đội ngũ hỗ trợ kinh doanh SM/ICM của Công ty phụ trách Chi nhánh BIDV toàn quốc;

-          Đối với cơ cấu giải thưởng Phiếu mua hàng VinID/Coop Mart tại mục 8.1:

Hàng tuần, Bộ phận Hỗ trợ kinh doanh của Công ty sẽ tổng kết danh sách khách hàng đủ điều kiện nhận quà và chuyển phiếu mua hàng tương ứng Phiếu đăng ký đính kèm Đơn yêu cầu bảo hiểm. Trong trường hợp khách hàng không đăng ký loại phiếu mua hàng, Công ty sẽ chủ động chuyển phiếu mua hàng có sẵn trong kho tại thời điểm chuyển phát.

-          Đối với cơ cấu giải thưởng đồng hồ Apple Watch S6 40mm tại mục 8.2:

Bộ phận Hỗ trợ kinh doanh của Công ty sẽ tổng kết danh sách khách hàng đủ điều kiện nhận quà của tháng tại tuần đầu tiên của tháng tiếp theo.

10.2.      Thông báo trúng thưởng:

-          Trong vòng 5 ngày sau khi có danh sách khách hàng đủ điều kiện nhận quà, Công ty sẽ thực hiện thông báo cho Khách hàng có đủ điều kiện theo quy định của chương trình qua hình thức gửi tin nhắn đến số điện thoại di động đã cung cấp cho Công ty trên Đơn Yêu cầu bảo hiểm. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin khách hàng đăng ký sai.

-          Quà tặng sẽ được trao tận tay cho Khách hàng trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng nhận được tin nhắn thông qua chuyển phát bưu điện hoặc nhà cung cấp (trừ các trường hợp bất khả kháng ví dụ như công ty/ đơn vị vận chuyển không thể liên lạc được với khách hàng hoặc không thể sắp xếp hẹn gặp khách hàng thì thời gian giao quà sẽ phụ thuộc vào điều kiện thực tế);

10.3.      Thủ tục nhận thưởng:

-          Khi làm thủ tục nhận quà, khách hàng phải xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu để nhân viên chuyển phát đối chiếu, đồng thời khách hàng được yêu cầu ký nhận trên Thư xác nhận bàn giao hợp đồng đính kèm bộ hợp đồng và quà tặng và gửi lại nhân viên chuyển phát.

-          Trường hợp Khách hàng ủy quyền cho người khác nhận thay, người được ủy quyền phải xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền, bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của khách hàng, và bản gốc giấy ủy quyền được công chứng hợp lệ theo quy định của pháp luật.

-          Khách hàng sẽ mất quyền nhận quà nếu từ chối nhận quà hoặc nhân viên chuyển phát hoặc Công ty không thể liên lạc được với Khách hàng qua tất cả các phương thức liên lạc gồm có: điện thoại, email đã đăng ký tại hồ sơ yêu cầu bảo hiểm hoặc cán bộ đầu mối tại chi nhánh không thể liên hệ với khách hàng trong vòng 15 ngày kể từ lần đầu tiên nhân viên chuyển phát liên lạc với khách hàng.

-          Thời hạn cuối cùng trao quà tới tất cả khách hàng đạt điều kiện là ngày 31/12/2021.

11.  Các quy định khác:

-          Dựa trên giá trị giải thưởng khuyến mại, BIDV MetLife sẽ ước tính số tiền thuế thu nhập cá nhân (nếu có) và thông báo tới khách hàng.  Khách hàng chịu trách nhiệm đóng thuế, cung cấp các chứng từ, thông tin có liên quan tới việc thực hiện thủ tục thanh toán và khấu trừ thuế liên quan đến quà tặng khi được yêu cầu (nếu có).

-          Trường hợp khách hàng sau khi nhận quà nếu từ chối tiếp tục tham gia bảo hiểm trong thời gian cân nhắc, BIDV MetLife có quyền đối trừ giá trị giải thưởng vào số tiền của Hợp đồng phải hoàn lại. Trong trường hợp số tiền của hợp đồng hoàn lại không đủ để đối trừ giá trị giải thưởng, khách hàng có nghĩa vụ trả lại cho BIDV MetLife số tiền chênh lệch còn lại.

-          Nếu được Khách hàng đồng ý, BIDV MetLife được quyền sử dụng tên, hình ảnh và địa chỉ của Khách hàng đủ điều kiện nhận quà vào mục đích truyền thông mà không phải thông báo khách hàng và không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào cho Khách hàng đủ điều kiện nhận quà.

-          BIDV MetLife cam kết lưu trữ các bằng chứng trúng thưởng để phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát.

-          BIDV MetLife cam kết quà tặng là chính xác như đã công bố. Trường hợp đến thời điểm trao thưởng nếu vì một lý do nào đó mà BIDV MetLife không thể cung cấp các quà tặng đã nêu, BIDV MetLife sẽ thay thế bằng quà tặng khác cùng loại có giá trị tương đương và thông báo tới Khách hàng đủ điều kiện nhận quà.

-          Khách hàng có quyền khiếu nại về chương trình (nếu có) trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc Chương trình khuyến mại. Sau thời hạn trên, BIDV MetLife sẽ không chịu trách nhiệm xử lý các khiếu nại của khách hàng.

-          Trong trường hợp xảy ra khiếu nại liên quan đến chương trình khuyến mại này, BIDV MetLife có trách nhiệm trực tiếp giải quyết khiếu nại cho khách hàng. Nếu trong quá trình giải quyết các khiếu nại mà vẫn chưa đạt được sự thống nhất của hai bên thì khiếu nại sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

-          Quà tặng sẽ được cung cấp, sử dụng và bảo hành theo chính sách và chế độ bảo hành của nhà cung cấp quà tặng. BIDV MetLife không có bất cứ ràng buộc hoặc chịu trách nhiệm nào liên quan hoặc phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm/dịch vụ và bảo hành sản phầm giữa nhà cung cấp và khách hàng đủ điều kiện nhận quà và/hoặc bất kỳ tranh chấp nào, nếu có.

12.  Trách nhiệm thông báo

-          BIDV MetLife có trách nhiệm thông báo công khai nội dung chi tiết của thể lệ chương trình khuyến mại cho các chi nhánh của BIDV tại địa bàn thực hiện khuyến mại và trên trang web của Công ty (www.bidvmetlife.com.vn).

-          BIDV MetLife sẽ thông báo kết quả thực hiện chương trình và danh sách khách hàng trúng thưởng trên trang web của công ty (www.bidvmetlife.com.vn) và thông báo tới khách hàng theo thông tin liên hệ mà  khách hàng đã đăng ký.

13.  Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc

Để giải đáp mọi thắc mắc về chương trình khuyến mại, khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp theo số điện thoại Hotline: (8424) 6282 0606 hoặc email wecare@bidvmetlife.com.vn để được giải quyết.